С настоящото Ви уведомяваме, че на 15.07.2014 г. е проведено заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,  на което е прието решение Изп.директор на дружеството да подпише договор за цесия за закупуване на вземане на „Токуда Банк” АД от „Такси –АЦ –експрес” ООД в размер на 256 176.32 лева, цена 20 000.00 лв., сконтирана сума 236 176.32 лв. в полза на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ.

Новини

31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...
Промяна в състава на Съвета на Директорите на Лев Инвест АДСИЦ Уведомление - Вижте като PDF Търговски регистър - Вижте като PDF Прочети още...
Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 18.10.2019 г. Съветът на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква ... Прочети още...
Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 24.06.2019 г. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо... Прочети още...
23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...