С настоящото уведомяваме, че „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ сключи договор за цесия с Рента Скай ЕООД с ЕИК:202048729, въз основана който „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ ще прехвърли възмездно на Рента Скай ЕООД всички свои вземания срещу «ИСКРА - 21» АД с ЕИК: 121841032 в общ размер към 25,06,2017 г. на 187 991,37 лв., съгласно информация по изпълнително дело № 160 /2014 г.  срещу заплащаве на общата цена в размер на 150 000 лева. Договорът за цесия поражда прехвърлителното си действие между страните по него след окончателното заплащане от страна на цесионера Рента Скай ЕООД на уговорената цена, като последната вноска е дължима в срок до 31.09.2018 г.

Прочети още...

С настоящото ви уведомяваме, че „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е сключило трудов договор с Адриан Ясенов Юриев, който ще изпълнява длъжността директор за връзки с инвеститорите на дружеството.
тел. +359 884 74 58 89
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С настоящото уведомяваме, че за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София от 9.30 часа до 10.00 часа на 18.06.2017 г. не се е регистрирал нито един акционер, пълномощник на акционер или представител.
На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и съгласно Поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София редовното заседание на ОСА ще се проведе на втората обявена дата, а именно на 03.07.2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото ви уведомяваме, че считано от 01.01.2017 г. София Аргирова-Атанасова няма да изпълнява длъжността директор за връзки с инвеститорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ. Дружеството ще предприеме необходимите действия да назначи нов директор за връзки с инвеститорите в нормативно определения срок.

С настоящото и във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, уведомяваме че „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ има сключен договор и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез електронната медия ИНВЕСТОР БГ - www.investor.bg на „ИНВЕСТОР.БГ” АД с ЕИК: 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, бул. “Възкресение” № 31.

Прочети още...

Новини

Покана и дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 24.06.2019 г. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо... Прочети още...
23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...
09.07.2018 С настоящото уведомяваме, че считано от 09-07-2018 г. за ДВИ на дружеството е назначена Мартина Васкова Венкова. Прочети още...
25.06.2018 Уведомление относно прекратен трудов договор на Директор за връзка с инвеститорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ - Вижте... Прочети още...
30.04.2018 Публикувани са материали Редовно общо събрание на акционерите – 19.06.2018 г. Прочети още...