С настоящото уведомяваме, че за извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София от 9.30 часа до 10.00 часа на 26.02.2018 г.  не се е регистрирал нито един акционер,  пълномощник на акционер или представител.
На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и съгласно Поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София  ОСА ще се проведе на втората обявена дата, а именно на 13.03.2018 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Във връзка с проведеното на 03.07.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1.
Общото събрание на акционерите прие доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г., годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Прочети още...

С настоящото уведомяваме, че „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ сключи договор за цесия с Рента Скай ЕООД с ЕИК:202048729, въз основана който „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ ще прехвърли възмездно на Рента Скай ЕООД всички свои вземания срещу «ИСКРА - 21» АД с ЕИК: 121841032 в общ размер към 25,06,2017 г. на 187 991,37 лв., съгласно информация по изпълнително дело № 160 /2014 г.  срещу заплащаве на общата цена в размер на 150 000 лева. Договорът за цесия поражда прехвърлителното си действие между страните по него след окончателното заплащане от страна на цесионера Рента Скай ЕООД на уговорената цена, като последната вноска е дължима в срок до 31.09.2018 г.

Прочети още...

С настоящото ви уведомяваме, че „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е сключило трудов договор с Адриан Ясенов Юриев, който ще изпълнява длъжността директор за връзки с инвеститорите на дружеството.
тел. +359 884 74 58 89
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С настоящото уведомяваме, че за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София от 9.30 часа до 10.00 часа на 18.06.2017 г. не се е регистрирал нито един акционер, пълномощник на акционер или представител.
На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и съгласно Поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София редовното заседание на ОСА ще се проведе на втората обявена дата, а именно на 03.07.2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Новини

01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...