На основание разпоредбите на чл. 82б от ЗППЦК приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

Прочети още...

С настоящото Ви уведомяваме, че на 14.06.2011 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявен годишен финансов отчет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2010 г., както и актуалния Устав на дружеството съгласно промените, приети на проведеното на 31.05.2011 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите.
Прочети още...

Във връзка с проведеното на 31.05.2011 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:
Прочети още...

С настоящото Ви уведомялаваме, че насрочето за 16.05.2011 Общо събрание на акционерите на Лев Инвест АДСИЦ не се проведе поради липса на кворум. Втората дата за Общото събрание на акционерите на дрежуството е 31.05.2011 г. 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 31.03.2011 г. поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ за 16.05.2011 г. в 11.00 часа, в гр. София,  бул. «Цар Борис ІІІ» № 136В е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията под № 20110331101041.
Прочети още...

Новини

23.07.2018 Уведомление относно промяна в условията на сключения на 28.06.2017 г. договор за продажба на вземания /цесия/ между... Прочети още...
09.07.2018 С настоящото уведомяваме, че считано от 09-07-2018 г. за ДВИ на дружеството е назначена Мартина Васкова Венкова. Прочети още...
25.06.2018 Уведомление относно прекратен трудов договор на Директор за връзка с инвеститорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ - Вижте... Прочети още...
30.04.2018 Публикувани са материали Редовно общо събрание на акционерите – 19.06.2018 г. Прочети още...
02.04.2018 Уведомление - вижте като PDF Прочети още...