Съветът на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ, гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на общо събрание на акционерите на дружеството на 01.10.2010 г. от 14.30 часа, в гр. София, бул. «Цар Борис III», №136В

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – гр. София, 15.10.2010 г.
Покана и дневен ред

Писменни материали по точките от дневния ред
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите
Правила за гласуване чрез пълномощник
Образец на пълномощно за ЮЛ

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...