2022 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF

II тримесечие - Изтегли като PDF
I тримесечие - Изтегли като PDF


2021 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF
II тримесечие - Изтегли като PDF

I тримесечие - Изтегли като PDF


2020 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF
II тримесечие - Изтегли като PDF
I тримесечие - Изтегли като PDF


2019 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF
II тримесечие - Изтегли като PDF
I тримесечие - Изтегли като PDF


2018 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF
Шестмесечие - Изтегли като PDF
I тримесечие - Изтегли като PDF


2017 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF
Шестмесечие - Изтегли като PDF
I тримесечие - Изтегли като PDF


2016 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF
Шестмесечие - Изтегли като PDF

I тримесечие - Изтегли като PDF


2015 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF
II тримесечие - Изтегли като PDF
I тримесечие - Изтегли като PDF


2014 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF
II тримесечие - Изтегли като PDF
I тримесечие - Изтегли като PDF


2013 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF
II тримесечие - Изтегли като PDF
I тримесечие - Изтегли като PDF


2012 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
II
I тримесечие - Изтегли като PDF
II тримесечие - Изтегли като PDF
I тримесечие - Изтегли като PDF


2011 г.

IV тримесечие - Изтегли като PDF
III тримесечие - Изтегли като PDF
II тримесечие - Изтегли като PDF
I тримесечие - Изтегли като PDF

2010 г.

IV тримесечие
III тримесечие
II тримесечие

I тримесечие


2009 г.

IV тримесечие
III тримесечие

II тримесечие
I тримесечие


2008 г.

Междинeн финансов отчет - второ тримесечие на 2008 – Изтегли като PDF
Междинeн финансов отчет - трето тримесечие на 2008 – Изтегли като PDF
Междинeн финансов отчет - четвърто тримесечие на 2008 – Изтегли като PDF

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...